گروه پرسش و پاسخ
ليست گروه های پرسش و پاسخ های متداول
FAQ
پذیرش در حوزه


38
FAQ
انتقادات و پیشنهادات


6
FAQ
موارد دیگر


11
FAQ
مدارک علمی


3
FAQ
اسکان و شهریه


1
FAQ
امتحانات

سوال در مورد امتحانات کتبی و شفاهی
5
FAQ
مدیر حوزه


0
FAQ
در کلاس درس شرکت کردم.


0
FAQ
در کلاس درس شرکت نکردم.

افرادی که به هر دلیلی نتوانستند در کلاس شرکت کنند، این گزینه را انتخاب کنند و ما را از نظرات خود بهره مند فرمایند.
0


گروه پرسش و پاسخ
 جستجو در سئوالات متدال
    
 کليد واژه ها :